O CNG TIR

Kierujemy się pasją i troską o środowisko naturalne zapewniając przy tym znaczne oszczędności dla naszych klientów z sektora transportu drogowego.

Skontaktuj się z nami!

ul. Długa 16c/126, 53-658 Wrocław

+48 793 661 688

+48 574 580 720

+48 788 710 388

biuro@cng-tir.pl

NIP 8971869420
REGON 384090037
KRS 0000798228
Kapitał zakładowy wynosi 5 000,00 zł - wpłacony w całości

 

Wsparcie

PL: Informacja dla inspektorów BAG
DE: Informationen für BAG-Inspektionsdienste

ODBIÓR TDT:

Po zamontowaniu instalacji gazowej BiFuel należy udać się do Oddziału Terenowego Transportowego Dozoru Technicznego z dokumentami otrzymanymi wraz z instalacją i zarejestrować się w celu wykonania badania zbiornika(-ów) CNG/LNG zamontowanych w pojeździe. Następnie należy umówić się na termin badania w uprawnionym zakładzie podlegającym pod dany oddział TDT gdzie należy stawić się z pojazdem.

Lista uprawnionych zakładów i oddziałów terenowych TDT znajduje się tutaj: Jednostki inspekcyjne TDT (http://www.tdt.pl/jednostka-inspekcyjna-tdt/zbiorniki-stanowiace-wyposazenie-pojazdow-samochodowych-lpgcnglng/badania-zbiornikow.html)

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI:

Po zamontowaniu instalacji gazowej i odbiorze TDT należy udać się do Wydziału Komunikacji. Po okazaniu Dowodu Rejestracyjnego i wszystkich otrzymanych dokumentów montażowych otrzymasz odpowiedni wpis w Dowodzie Rejestracyjnym pojazdu w rubryce P.3.