O CNG TIR

Kierujemy się pasją i troską o środowisko naturalne zapewniając przy tym znaczne oszczędności dla naszych klientów z sektora transportu drogowego.

Skontaktuj się z nami!

ul. Długa 16c/126, 53-658 Wrocław

+48 793 661 688

+48 574 580 720

+48 788 710 388

biuro@cng-tir.pl

NIP 8971869420
REGON 384090037
KRS 0000798228
Kapitał zakładowy wynosi 5 000,00 zł - wpłacony w całości

 

Oszczędności

Studium przypadku dla transportu na terenie Polski

Przykładowe spalanie bez uwzględnienia oszczędności związanych z Toll Collect:

Cena ON – 5,10 PLN
Cena CNG – 3,00 PLN

Studium przypadku dla transportu na terenie Polski i UE

Przykładowe spalanie z uwzględnieniem oszczędności związanych z Toll Collect na odcinku 18000 km/mc wynoszącym 3.420,00€/mc (17.738,83 PLN/mc):