O CNG TIR

Kierujemy się pasją i troską o środowisko naturalne zapewniając przy tym znaczne oszczędności dla naszych klientów z sektora transportu drogowego.

Skontaktuj się z nami!

ul. Długa 16c/126, 53-658 Wrocław

+48 793 661 688

+48 574 580 720

+48 788 710 388

biuro@cng-tir.pl

NIP 8971869420
REGON 384090037
KRS 0000798228
Kapitał zakładowy wynosi 5 000,00 zł - wpłacony w całości

 

Wady Bifuel

Wady instalacji CNG+DIESEL

  • Zasięg: Samochody ciężarowe wyposażone w dwa zbiorniki na olej napędowy mają większy zasięg niż te przerobione na układ CNG+DIESEL. W zależności od wielkości butli CNG zasięg podczas, którego pojazd będzie wykorzystywał zarówno ON jak i CNG wynosi od 500-1000 km – po tym odcinku konieczne będzie przełączenie na ON oraz ponowne napełnienie butli.
  • Tankowanie: Liczba stacji w Polsce jest nadal niewystarczająca. Jednakże do końca 2020 roku zgodnie z ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych ma ich powstać 70 w miastach. Dodatkowo zgodnie z dyrektywą unijną do 2025r. powstaną kolejne 32 stacje CNG i 14 stacji LNG przy przebiegających przez Polskę korytarzach transportowych TEN-T.
  • Koszt: Wyposażenie auta w fabryczną instalację CNG producenta wiążę się z dodatkowym znacznym kosztem podczas jego zakupu. Lepszym rozwiązaniem w tym miejscu mogą być instalowane do silników DIESEL homologowane instalacje innych producentów np. oferowany przez naszą firmę BiFuel CNG+DIESEL. Wówczas koszt zwraca się w bardzo krótkim okresie użytkowania.
  • Legalizacja: Butle CNG podlegają pod urząd TDT a co za tym idzie konieczna jest ich legalizacja co 3 lata.

Dodatkowe niedogodności LNG+DIESEL w porównaniu do CNG+DIESEL

  • Tankowanie: Liczba stacji w Polsce z możliwością obsługi LNG to tylko kilka sztuk. W Europie również jest ich bardzo mało. Co czyni napęd LNG bardziej przydatny do lokalnego użytku (do 500-700 km). Układy awaryjnego zasilania paliwem konwencjonalnym wystarczają na około 80km w instalacjach fabrycznych. Wiąże się to z częstą koniecznością holowania pojazdów na koszt właścicieli.
  • Koszt: Instalacje LNG wymagają bardzo drogich zbiorników kriogenicznych przez co koszt instalacji jest kilkukrotnie wyższy względem instalacji CNG. Zbiorniki LNG posiadają większą pojemność w stosunku do CNG ale wymagają utrzymania stałej temperatury a co za tym idzie pojazd dla którego przewidziano dłuższy postój powinien zostać opróżniony z LNG. Nowe auta z oryginalnymi instalacjami LNG potrafią być o 100.000,00 PLN netto droższe.
  • Legalizacja: Butle LNG podlegają jeszcze bardziej restrykcyjnym przepisom niż butle CNG.
  • Olej: Pojazdy na LNG powinny być serwisowane specjalnym typem oleju.